Integratieve geneeskunde

De term integratieve geneeskunde (integrative/integrated medicine) wordt door de Engelsen als volgt omschreven: “Integrated* medicine (or integrative medicine as it is referred to in the United States) is practicing medicine in a way that selectively incorporates elements of complementary and alternative medicine into comprehensive treatment plans alongside solidly orthodox methods of diagnosis and treatment”.

* ‘Integrated’ betekent: tot een geheel verenigd.

In de laatste 30 jaar heeft Integratieve Geneeskunde zijn intrede gedaan in de reguliere gezondheidszorg, m.n. in de Verenigde Staten, Canada, Engeland als ook Duitsland. Enerzijds zijn daarvoor factoren verantwoordelijk op het vlak van veranderingen in sociaal en economisch opzicht, anderzijds gaat het om factoren die liggen op inhoudelijke terreinen. Heeft de conventionele geneeskunde zijn grootste winst in het behandelen van acute ziektebeelden en staat de grote kunde van chirurgische en farmacologische interventies centraal; bij Integratieve Geneeskunde is nadrukkelijk ook een aanbod beschikbaar voor chronische en complexe ziektebeelden. De verbinding tussen lichaam en psyche maakt onlosmakelijk onderdeel uit van Integratieve Geneeskunde. De combinatie tussen reguliere en bewezen complementaire behandeltechniek geeft “het beste uit twee werelden onder een dak”.

www.wellcare4u.be