Orthomoleculaire geneeskunde: the next level

Methylering of methylatie is een organisch reactie waarbij een methylgroep aan een molecule wordt toegevoegd. De reactie vindt zowel binnen de organische chemie als binnen de biologie brede toepassing.
Methylatie is een proces dat triljoenen keren gebeurt in elke cel elke minuut
 

Het is één van de meest essentiële metabolische functies van het lichaam en is afhankelijk van vele genen die de enzymen aansturen en allerlei vitamine, mineralen, eiwitten, etc, die betrokken zijn in de vorming en afbraak van allerlei stoffen die belangrijk zijn voor het lichaam.
Met andere woorden: Methylatie is een zeer belangrijk onderdeel van de biochemie van het menselijk lichaam.
Methylering is een gecontroleerde overdracht van een methylgroep = CH3 (één koolstof en drie waterstofatomen) op eiwitten, aminozuren, enzymen en DNA. Dit gebeurd in elke cel van het lichaam om genezing te reguleren, cel-energie te metaboliseren, genetische expressie van DNA te reguleren, lever ontgifting te stimuleren, immuniteit te optimaliseren en neurologische functies te onderhouden.

Methylatie vind plaats in verschillende, met elkaar verbonden processen, in het lichaam; de BH4-cyclus, folaatcyclus, methionine-cyclus, CBS-metabolisme = transsulferatie, NO-cyclus, ureumcyclus en citroenzuurcyclus.
Methyl donoren zijn o.a.betaine, 5-MTHF, methionine en S-adenosylmethionine (SAMe).

Methylering zorgt voor onderhoud en reparatie van het DNA in alle cellen en weefsels van het lichaam om genezing te reguleren en cel-energie te metaboliseren en speelt dus een belangrijke rol in de epigenetica. Tevens geeft het genetische expressie van het DNA en is het betrokken bij neurologische functies. Methylering is ook essentieel in de lever ontgifting en speelt het een belangrijke rol bij de immuniteit. Methylering is een essentiële metabole functies van het lichaam en wordt gekatalyseerd door vele genen die enzymen aansturen.

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben reeds aangetoond dat de methylering reageert op omgevingsfactoren en afneemt naarmate men ouder wordt.
Dit wordt dan ook in verband gebracht met een grote verscheidenheid aan leeftijd gerelateerde aandoeningen.

“In feite is de gezondheid en de kwaliteit van leven sterk afhankelijk van het vermogen om te kunnen methyleren”

Methylatie is betrokken bij:
– Zenuwstelselfunctie (hersenen, ruggenmerg, en zenuwcellen). Het is belangrijk voor de isolatie rond zenuwen (myeline), waardoor er optimale zenuwgeleiding is. Regeneratie van myeline.
– De vorming van neurotransmitters zoals dopamine, serotonine, melatonine, en noradrenaline. Melatonine is gemethyleerd serotonine en adrenaline gemethyleerd noradrenaline.
– De vorming van Q10 en carntine welke een belangrijke rol spelen in de energiehuishouding (ATP-cyclus / citroenzuurcyclus).
– Regulatie van genexpressie door ziekmakende afwijkende genen te verbeteren en om de heilzame genen te verzorgen en te behouden.
– De creatie van nieuwe RNA en DNA, onze genetische bouwstenen.
– Directe communicatie tussen het zenuwstelsel en het immuunsysteem, voor een optimale werking van ons immuunsysteem.
– Zwavel metabolisme wat een belangrijke rol speelt bij de ontgifting (transsulfuratie en glutathion). Voldoende methylatie is dan ook glutation besparend!
– Mobiliseert vet en cholesterol, zodat het wordt gebruikt voor de productie van hormonen, regeneratie van de myelineschede, en de productie van galzouten.
– Hormoonregulatie en -productie. Methylering is van belang bij de productie van oestrogeen, testosteron, en insuline, evenals vele andere hormonen in het lichaam.
– De allergische reactie inclusief: zoals anafylactische reacties (levensbedreigend), voedsel allergieën, eczeem & netelroos en astma. Hierbij is er een verhoogde histamine productie.
– De productie en reparatie van eiwitten in het lichaam zoals bv bij: Aminozuren (bouwstenen van eiwitten). Hemoglobine (vervoert zuurstof naar het lichaam). Anti-stoffen zoals IgA, IgE, IgG, IgM (immuun factoren die ons verdedigen tegen indringers). Collageen of elastine; collageen geeft structurele functie van het bindweefsel (pezen en ligamenten) en elastine (een elastisch proteïne) wat voornamelijk voorkomt in de darm, bloedvaten (slagaders), blaas en longen.
– RNA-methylatie, geeft precieze instructie aan het DNA in de celdeling en -identiteit.
– DNA methylatie, waardoor cellen optimaal kunnen functioneren.
– De vloeibaarheid van het celmembraan, welke een rol speelt bij de opname en afscheiding van stoffen via het celmembaan. Bv de ion-kanalen. Hoe beter de vloeibaarheid hoe beter de opname en afscheiding kan plaatvinden. Dit is ook celcommunicatie!
– Ontgifting van zware metalen en giftige stoffen en fenolen, glutamaten, pesticiden, additieven, sulfieten, ammoniak, medicijnen, kruiden, supplementen, etc.
– Onschadelijk maken van vrije radicalen
– Reguleert histonen. Acht histonen vormen een eiwitbolletje, dat een kern vormt waar omheen het lange DNA-molecuul is gewonden Dit is één van de specifieke eiwitten betrokken bij celdeling en kanker.
– Regulatie van de homocysteïne concentratie. Verhoogd homocysteïne is een risicofactor voor vele chronische ziekten.
– De optimale omzetting en regulatie van vele voedingsstoffen zoals foliumzuur en homocysteïne in meer actieve vormen 5 MTHF (5-methyltetrahydrofolaat) en methionine.
– Productie, regenerate en reparatie van cellen, voor optimale celfunctie en celgezondheid.
– Immuniteit, productie en kwaliteit van T-cellen en NK-cellen
– Telomeren
– BH4 (Tetrahydrobiopterin) productie, welke een co-factor is voor de synthese neurotransmitters serotonine, melatonin, dopamine, adrenaline, nor-adrenaline. Ook is het een co-factor bij de productie van stikstofmonoxide wat een rol speelt bij het verwijden en schoonhouden van bloedvaten en de bescherming van het hart en de hersenen.

Bij verminderde methylatie gaan alle cycli, die als tandwielen in elkaar overlopen, minder goed lopen.
Hieronder een beknopte weergave en beknopte uitleg van belangrijke onderdelen van de methylatie.

Hieronder zeer beknopt uitleg, de grote hoofdlijnen:

Methionine-cyclus = Hierbij wordt het schadelijk homocysteïne afgebroken. Dit is van essentieel belang omdat een verhoogd homocysteïne gehalte een risicofactor is voor het ontstaan van verschillende chronische ziekten. Wetenschappelijk is er reeds aangetoond dat er een verhoogd risico is op het krijgen van: DNA-streng breuk, hart-en vaatziekten, calcium neerslag in de aderen = artherioscloroses, problemen met de kransslagaders, angina pectoris, hartinfarcten, veneuse trombose, longembolie, CVA’s, TIA’s, verlaagde immuniteit, oxidatieve stress, apoptose (=celdood), depressie, dementie, Alzheimer, Schizofrenie, metabool syndroom, verlies van cognitieve functies, inflammatoire bowel diseases (prikkelbaardarm syndroom / Ziekte van Crohn / Colitis Ulcerosa), osteoporose, complicaties bij diabetes 1 en 2, hypothyreoïdie, miskramen, onvruchtbaarheid en kanker. Roken, alcohol en koffie (meer dan 6 kopjes per dag) verhogen ook het gehalte van homocysteïne. De productie van SAMe is ook belangrijk omdat deze stof een zeer belangrijke methyldonor is voor de methylatie stofwisseling. Met een chronisch tekort van methylcobalamine (bio actief vitamine B12) en een chronisch tekort van 5-MTHFR (5-methyltetrahydrofolaat = bio actief foliumzuur) kan men zich wel voorstellen de afbraak van homocysteïne en de productie van SAMe sterk verminderd wordt, met alle gevolgen van dien!
SAMe is bij meer dan 40 biochemische reacties betrokken waarbij het een sleutelfunctie van de eerste orde vervult omdat het de belangrijkste methyldonor is binnen het lichaam. In de hersenen is SAMe een cruciale factor bij de productie van noradrenaline, adrenaline, dopamine, serotonine en melatonine. SAMe heeft ook invloed op de gevoeligheid van de receptoren van de neurotransmitters. SAMe levert methylgroepen voor de activatie van talloze essentieele stoffen zoals, hormonen, eiwitten, fosfolipiden, DNA regulatieproteinen (gen-epressie), en diverse aminozuren. SAMe speelt ook rol bij de myelinisatie van neuronen. Methylering van fosfolipiden door SAMe speelt een belangrijke rol bij de vorming van de myelineschedes. SAMe heeft regeneratieve eigenschappen voor het zenuwstelsel.
Foliumzuur-cyclus = foliumzuur wordt omgezet in 5-MTHF (5-methyltetrahydrofolaat = bio actief foliumzuur) en dit kan alleen als het MTHFR-enzym optimaal werkt. Functieverlies van het MTHFR-enzym heeft drastische gevolgen. 5-MTHF is van cruciaal belang voor een optimaal functioneren van de methionine cyclus en de BH4-cyclus (ook de ureum-, NO- en ATP-cyclus). Bij een chronisch tekort aan 5-MTHF is er ook vaak een tekort aan de andere vormen van bio actief foliumzuur, de zogenaamde verschillende vormen tetrahydrofolaat (THF). Dit geeft functie verlies van de DNA & RNA synthese! Belangrijk feit: ALLEEN 5-MTHF kan de hersenen in, alle ander vormen van folaat en foliumzuur kunnen dit niet.
BH4-cyclus = BH4 (Tetrahydrobiopterin) productie, welke een co-factor is voor de synthese van de neurotransmitters serotonine, melatonine, dopamine, adrenaline, nor-adrenaline. Ook is het een co-factor bij de productie van stikstofmonoxide wat een rol speelt bij het verwijden en schoonhouden van bloedvaten en de bescherming van het hart en de hersenen. Met een chronisch tekort van methylcobalamine (bio actief vitamine B12) en een chronisch tekort van 5-MTHFR (5-methyltetrahydrofolaat = bio actief foliumzuur) kan men zich wel voorstellen dat de productie van neurotransmitters sterk verminderd wordt, met alle gevolgen van dien!
Ureum-cyclus = dit is eigenlijk de afvalverweringsplaats waarbij oa.de uitscheiding van ammoniak plaatsvind. Ammoniak is zeer giftig voor ons lichaam als deze uitscheiding niet goed verloopt heeft dit ernstige gevolgen voor het lichaam!
NO-cyclus = Sommige immuuncellen produceren grote hoeveelheden stikstofmonoxide (NO–). Dit is toxisch! Deze overproductie komt voor bij chronische klachten en – ziekten. Hierdoor wordt dan het vrije radicaal peroxinitriet (ONOO–) geproduceerd. Dit geeft de zogenaamde nitrostress en is een belastende factor. Bij ziekte is er meestal teveel productie van NO– en dit stimuleert weer de productie van de pro-inflammatoire cytokines en ontstekingsbevorderende eiwitten, die weer aanzetten tot meet nitro-stress, en dit is een viseuze degeneratieve cirkel! Teveel NO– productie speelt een rol bij oa. artherosclerose, diabetes, beroerte, hypertensie, impotentie, septische shock, en langdurige depressie.

ATP-cyclus = ook wel de citroenzuurcyclus genoemd, hier wordt ATP = ENERGIE! geproduceerd met ca. 10 opeenvolgende reacties. Als deze cyclus niet goed kan draaien kan men niet goed energie maken. De afbraak van eiwitten, vetten en suikers tot koolstofdioxide (CO2) en water (H2O) levert daarbij energierijke metabolieten zoals ATP, NADH en FADH2. In totaal moet per glucose die in de glycolyse wordt gebracht, de citroenzuurcyclus twee keer doorlopen worden.

Waarom is de methylatie verstoord? Hierbij kunnen de volgende factoren een rol spelen:
– milde tot sterke genetische afwijkingen, komt vaak voor, je wordt dus al met een verminderd “methylatie-vermogen” geboren, hierdoor werken dan enzymen minder goed. Dit is de aanwezigheid van SNP, de zogenaamde “Single Nucleotide Polymorphisms” / “Enkel-nucleotide polymorfie”.
– tekorten aan vitamine, mineralen, eiwitten, enzymen. Feit is dat de hele methylatie afhankelijk is van voldoende mineralen zoals oa. magnesium, zink, kalium, molybdeen.
– belastingen met micro-organismen: schimmels, parasieten, schimmels, virussen, bacteriën, lyme
– belastingen met zware metalen, zoals lood – kwik – alluminum, blokkeren verschillende enzymen van de methylatie
– ongemetaboliseerd opgehoopt foliumzuur
– emotionele stress en stralingsbelasting (verhoogd de nitrostress!)

Dit was “methylatie in een notendop”, per cyclus zijn er veel meer genen, enzymen, eiwitten, vitamine en mineralen betrokken bij deze zeer complexe stofwisselingsprocessen. Het is van belang om alle cycli in kaart te brengen en wat de belangrijkste factoren zijn die hierbij zijn uitgeput. Een juiste behandeling hiervan zal de gehele methylatie verbeteren en hierdoor kunnen klachten en/of ziekten verminderen of zelfs 100% verdwijnen.
________________________________________
Feit is: chronische klachten en -ziekten gaan altijd gepaard met een verminderd vermogen om te kunnen methyleren!
________________________________________
Bronvermelding: http://www.lichaamenenergieinbalans.nl