Tarieven per 1 januari 2024

Eerste consult € 114,00
Vervolgconsult € 75,00
Kort consult/Consult per telefoon, facetime of zoom € 50,00

Voor het Metabolic Balance® traject geldt een ander tarief.
Consulten uitsluitend op afspraak.
Consult aan huis behoort tot de mogelijkheden. Binnen de Hoeksche Waard zijn hier geen kosten aan verbonden.

Als het nodig is maak ik gebruik van laboratoriumonderzoeken, hiervoor is geen tussenkomst van een (huis)arts nodig.
Vrijwel alle onderzoeken kunnen via uw lokale prikpost gerealiseerd worden.
Op deze manier kunnen we de prijzen voor de laboratoriumonderzoeken zo laag mogelijk houden.
Een paar speciale onderzoeken kunnen alleen via een particulier laboratorium plaatsvinden, de kosten voor deze onderzoeken zijn wat hoger, maar u wordt altijd vooraf van de kosten op de hoogte gesteld.

Wijze van betalen, contant of pin, Metabolic Balance® met factuur binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien u verhinderd bent om uw gemaakte afspraak na te komen, dit gaarne 24 uur van te voren doorgeven. Anders wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.

Ik ben lid van de MBOG (Maatschappij tot Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde). Hierdoor worden consulten, afhankelijk van uw aanvullende verzekering, al dan niet geheel vergoed door uw verzekeringsmaatschappij. U kunt het vergoedingen overzicht zien op de site van de MBOG of contact opnemen met uw eigen verzekeringsmaatschappij.

MBOG licentiecode: 865TL
AGB licentiecode: 90047654 / 90056237