Disclaimer

Praktijk: Hoewel er uiterste zorg wordt besteed aan de correctheid van de teksten op www.optimumhealth.nl, kunnen er altijd onjuistheden in de inhoud voorkomen. De artikelen op www.optimumhealth.nl zijn bedoeld om de lezer een groter algemeen begrip te geven van therapie en gezondheidsklachten, maar dienen uitsluitend ter informatie. De inhoud van www.optimumhealth.nl is niet geschreven door een geneeskundige en vormt geen vervanging van een consultatie of diagnose van een arts. Bij het zoeken naar gezondheidsinformatie dient men nooit www.optimumhealth.nl, of internet in het algemeen, als enige bron van informatie te gebruiken. Een besluit van medische aard behoort nooit enkel op basis van informatie van www.optimumhealth.nl te worden genomen; het is altijd aan te raden om informatie en advies in te winnen via een arts of specialist. www.optimumhealth.nl aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de verstrekte informatie.

Auteursrechten: Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij www.optimumhealth.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van www.optimumhealth.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.