We staan zelf aan de basis van onze eigen programmering.. Hoe verwonderlijk.. Een ‘zichzelf programmerend’ DNA. Het DNA als opslagplaats van onze realiteit..!

De wetenschap staat op de drempel van een enorme shift rondom het begrip ‘erfelijkheid’. De ontdekking van wat nu ‘epigenetics’ heet, de epigenetica, of de verborgen invloed op de genen, kan elk aspect van onze levens gaan beïnvloeden..! In de kern van dit nieuwe veld ligt het simpele maar even controversiële idee, dat genen beschikken over een ‘geheugen’. Dat de levens van je voorouders, in de zin van het eten dat ze nuttigden, de lucht die ze inademden, en zelfs de dingen die ze zagen, een direct effect op jou kunnen hebben. Tientallen jaren later, en ondanks het feit dat je deze zaken zélf niet hebt doorgemaakt. En natuurlijk ook omgekeerd: dat alles wat jij doet een effect heeft op jouw kleinkinderen…

De oude gedachte is dat ons DNA al onze over-erfbare informatie in zich draagt en dat niets wat een individu doet in zijn leven, overgaat op diens kinderen. Voor téveel wetenschappers echter, berust epigenetica op een soort ketterij, die de vraag naar boven brengt of ons beeld van het DNA en de ontwikkeling ervan, nog wel klopt, als hoeksteen van de moderne biologie. Epigenetica voegt een compleet nieuwe laag toe óver het DNA heen. Het is het idee dat er een controlesysteem bestaat in de genen, dat deze ‘aan’ en ‘af’ kan zetten. Epigenetica dat de zaken die mensen beleven, zoals voeding en stress, deze ‘aan’- en ‘uit’-knoppen kunnen bedienen en zelfs kunnen zorgen voor erfelijke effecten in mensen.

Hoever dit gaat kun je in onderstaand artikel lezen, het DNA blijkt binnen de ‘zachte’ wetenschappen al lang in staat om te veranderen. Maar ook in de ‘fysieke’ werkelijkheid blijkt epigenetica een heel realistisch idee, waarvoor bewijs ná bewijs wordt geleverd door de wetenschap.

Wetenschap toont aan: je kunt je DNA veranderen!
2013 © Carolanne Wright (NaturalNews)
vertaling © 2013 Guido Jonkers – WantToKnow.nl/.be

Als je denkt dat je bent overgeleverd aan de nukken en gratie van je DNA, dan hebben we groot nieuws voor je: dat ben je NIET! Epigenetica is de Volgens de wetenschap die epigenetics bestudeerd, blijkt dat stamcellen en zelfs ons DNA kan worden veranderd door magnetische velden, de hartcoherentie, een positieve mentale staat en intentie. Topwetenschappers over de hele wereld zijn het erover eens: het determinisme is een theorie die keihard onderuit is gehaald.

Over de wijze waarop ons DNA werkt als motor van al onze fysiek-menselijke frequenties krijgen we steeds meer de magische werkelijkheid te zien..

Het DNA waar je mee geboren bent, is niet de enige bepalende factor rondom je welzijn en gezondheid. Dr. Bruce Lipton is stamcel-bioloog en bespreekt het belangrijkste verschil tussen genetische determinisme en epigenetics, in een interview met het tijdschrift ‘SuperConsciousness’.

“Het verschil tussen die twee is significant, omdat het fundamentele geloof dat we omschrijven als genetisch determinisme, letterlijk betekent dat onze levens, die gedefinieerd worden als fysieke, psychologische en emotionele gedragseigenschappen, gecontroleerd worden door de genetische codes. Dit soort geloofssystemen geeft volop voedsel aan mensen om zich slachtoffer te gaan voelen, optieloos gevangen in je eigen DNA..

Want als de genen onze levensfuncties controleren, dan worden onze levens gecontroleerd door zaken die buiten onze mogelijkheden liggen, om deze levens(functies) te veranderen. En natuurlijk leidt dit naar het versterken van het gevoel van de ‘slachtofferrol’ en dat ziekten en aandoeningen, die vaak in families voorkomen, doorgegeven worden via onze genen, die geassocieerd worden met deze aandoeningen. Maar laboratoriumonderzoek toont keihard aan dat dit NIET WAAR IS..”

Deze theorie van Bruce Lipton wordt steeds vaker bevestigd in nieuw onderzoek. Carlo Ventura (M.D., Ph.D.) is professor en onderzoeker aan de Universiteit van Bologna in Italië. Dr. Ventura heeft aangetoond via lab-testen dat het DNA van stamcellen gewijzigd kan worden, door de invloed van frequenties uit magnetische velden/bronnen.

“Het is een soort tijdmachine. Je programmeert als het ware achteruit met deze cellen, naar een bepaalde staat waarin elke mogelijke beslissing op de een of andere manier nog mogelijk is; zelfs de beslissing om virtueel elke mogelijke organische cel te worden. Denk eens aan de waanzinnige potentie van deze ontdekking!”

Dr. Ventura voegt daaraan toe dat het twee wetenschappers en Nobelprijswinnaars zijn, die ontdekt hebben dat ‘volwassen niet-stamcellen kunnen epigenetisch ‘achteruit’ geprogrammeerd worden, naar een staat waarin zij aan de basis kunnen staan van zenuwcellen, bloedvatcellen, skelet-spiercellen of insuline-producerende cellen…”

Volgens het ‘Institute of HeartMath’ in Boulder Creek, California, laat de epigenetica veel meer zien dan het DNA-gebied, onze omgeving en levenservaringen. Na twee decennia van studie, hebben wetenschappers aan dit instituut dat factoren als ‘liefde’, ‘waardering’ en/of ‘opwinding’ en ‘boosheid’ invloed hebben op de blauwdruk van een persoon. In een experiment bleek zelfs dat geselecteerde personen in staat bleken hun DNA te wijzigen met een positieve mentale staat. Het bleek dat de controlegroep van vrijwilligers, die een lage hartcoherentie hadden, niet in staat bleken om de DNA-monsters te veranderen. Deze proef wordt als volgt omschreven:

‘Een individu die 3 DNA-monsters vasthield, werd gevraagd een hartcoherentie op te wekken, met behulp van de HeartMath-techniek die gebruik maakt van het laten horen van de hartslag en positieve emotionele intenties. De hartcoherentie die daarbij ontstaat, is te karakteriseren als een mentale-, emotionele-, en fysische staat van balans en harmonie. Het lukte deze proefpersoon om –zoals geïnstrueerd- via intenties en gelijktijdig twee van de drie DNA-monsters af te wikkelen naar andere patronen en een derde DNA-monster ongewijzigd te laten’.

Wie liefde ervaart, voelt zich niet alleen blij en gelukkig, maar produceert ook meer hormonen die o.a. veroudering, Alzheimer, geheugenverlies, diabetes, depressie en vermoeidheid tegengaan.

Tegenwoordig wordt dit hormoon (DHEA) in pillen verkocht in drogisterijen en natuurvoedingswinkels.

Het ‘HearthMath-instituur’ raadt aan, als we ons lichaam willen voeden op cellulair niveau (en geen ziekte willen stimuleren), om overvloedig kwantum-voedingsstoffen te eten en drinken. Als we gestrest zijn of een negatieve houding hebben, worden onze biologische reserves afgeleid worden van de essentiële taak om ons lichaam te repareren en te verjongen.

We kunnen deze celversterving tegengaan door onszelf te focussen op een oprechte staat van zorg, waardering en liefde. Deze positieve emoties versterken ons energetisch systeem en voeden het lichaam. Zelfs op het niveau van ons DNA. En dan komen we op de omschrijving van deze ‘positieve gevoelens’, die ‘HearthMath’ benoemt als ‘kwantum-voedingsstoffen’. Dit instituut biedt verschillende gratis gereedschappen aan om je te helpen een coherente staat te bereiken, in korte tijd en met groot gemak. Je vindt twee van deze voorbeelden hier and hier.

De klassieke plaatjes zijn bekend.. Maar het is maar een klein deel van de waarheid/werkelijkheid. Fysiek zichtbare chromosomen, maar de onzichtbare informatie die ze bevatten is onzichtbaar..!

In een afgelegen plaatsje in Noord Zweden blijkt bewijs te bestaan voor het radicale idee van epigenetics. In het plaatsje Overkalix bestaat een gedetailleerde registratie van geboortes en overlijdens en ook de gedetailleerde registratie van de oogsten van boeren herbergt een geheim dat het traditionele wetenschappelijke denken tart. Marcus Pembrey is hoogleraar klinische genetica aan het ‘Institute of Child Health’ in London en in samenwerking met de Zweedse onderzoeker Lars Olov Bygren, heeft hij in de genoemde registers van het plaatsje, bewijs gevonden, dat milieu-effecten rondom het dorp, specifiek de oogsten van de boeren aldaar, worden doorgegeven naar volgende generaties. Deze beide wetenschappers toonden aan dat hongersnood in kritische tijden, tijdens de levens van grootouders, grote invloed heeft op de levensduurverwachting van hun kleinkinderen.. Het eerste bewijs dat een milieu-effect bij mensen via de genen kan overgaan..!

In andere, onafhankelijke groepen over de hele wereld, komt ook aan het licht dat er meer te doen is rondom erfelijkheid dat tot nu toe aangenomen. Het mechanisme waardoor deze buitengewone ontdekking kan worden verklaard, is zich aan het tonen..  Professor Wolf Reik van het ‘Babraham Instituut in Cambridge, heeft jaren besteed aan het bestuderen van deze ‘niet-fysieke’ wereld. Hij kwam erachter dat alleen al het manipuleren van de embryo’s van muizen, ervoor kan zorgen dat bepaalde genen in een ‘aan’- of ‘uit’-stand werden gezet.
Het werk van Reik gaat nog verder, waarbij hij aantoonde dat ook deze schakelaars kunnen worden overgegeven aan volgende generaties.

Hoe de wetenschap onze spirit volgt.. Een spiritueel plaatje, dat ons de inhoud van een channeling laat zien; de duiding van de DNA-‘lagen’ door de onstoffelijke bron: ‘KRYON’. Opvallend zijn de niet-stoffelijke lagen van de 12-strengen DNA. Deze bestaan volgens Kryon uit ‘lichtlagen’.. We dragen die lagen wel, maar deze DNA-strengen zijn (nog) niet geactiveerd. (klik voor lead naar KRYON)

Hij toonde aan dat genen én hun omgeving niet exclusief zijn, maar bijzonder in elkaar zijn gewikkeld, waarbij de een de andere beïnvloedt. Het idee dat je niet alleen maar de genen erft, maar ook dat er ‘schakelaars’ in kunnen zitten, die zelfs ‘aan’ of ‘uit’ staan, is een volstrekt nieuw grensgebied in de biologische wetenschap. Er komen vervolgens vragen tevoorschijn, die enorme implicaties hebben, waarbij het vooral de vraag zal zijn, welke omgevingsfactoren in staat zijn om deze ‘schakelaars’ te beïnvloeden..!

Na de tragische gebeurtenissen van 11 september 2001, bestudeerde Rachel Yehuda, psycholoog aan de ‘Mount Sinai School of Medicine’ in New York, de effecten van stress op een groep vrouwen die in de WTC-gebouwen zaten op het moment van de aanslagen, en in verwachting waren. De vrouwen slaagden er allemaal in om aan de dood te ontsnappen, en deden vervolgens mee aan het onderzoek van Dr. Yehuda.

De uitkomsten die uit haar onderzoek naar voren kwamen, blijken volstrekt in lijn te liggen met de uitkomsten van onderzoek dat Dr. Jonathan Seckl deed, een arts in het Schotse Edinburgh. De stress-effecten worden doorgegeven aan volgende generaties.
Inmiddels is er onderzoek aan de gang aan de ‘Washington State University’, waaruit blijkt dat de effecten van gif op ratten, zoals schimmels en pesticiden, biologische veranderingen in deze ratten teweegbrachten, die maar liefst 4 generaties lang doorwerkten..

Al dit werk staat aan de basis van een paradigma-verschuiving in wetenschappelijk denken. Het zal onze kijk veranderen op hoe ziekten hun oorzaken hebben. Evenals de effecten van de manier waarop we leven en zelfs van de invloed van onze familiaire relaties. Wat mensen dus doen, beïnvloedt dus niet alleen henzelf, maar kan van invloed zijn en zelfs bepalend, voor de kinderen en kleinkinderen, in de tientallen jaren daarná.

Nederland: Heartmathbenelux.com
Verenigde Staten: Heartmath.com.

Afgezien van de invloed van onze eigen ‘programmering’ op ons DNA, is er het laatste decennium al een verandering opgetreden in de wetenschappelijk kijk op DNA. Veel mensen weten dit niet, omdat het informatie is, die de wereld op zijn kop kan zetten. Er werd in channeling-informatie uit de afgelopen tien jaar ook al over gesproken, bijvoorbeeld door Steve Rother en de Groep, en voor velen paste het al in de Aardse veranderingen, of beter: ‘ont-wikkelingen’.. Het is nu aan grotere groepen mensen om aan dit fenomeen handen en voeten te geven voor zichzelf..

De verstoring zit hem daarin, dat ons DNA niet als motor gezien dient te worden, maar als een soort ‘rigide’ materiaal, met vooral veel ‘junk-DNA’.. Zodanig dat we eigenlijk er een vreselijke hekel aan krijgen..! Wat zijn we toch een ‘losers’.. Die overtuiging die we ingestampt kregen/krijgen van jongsaf, dat we niets waard zouden zijn, dat we geen ‘goden’ zijn, scheppers, hoe je het ook wilt noemen. Er is een groep die niet gebaat is -volgens deze groep dan- bij de informatie over de oneindigheid die in ons DNA schuilgaat.. Maar dát er ook van ‘binnen’-uit veranderingen optreden in het DNA, is duidelijk, getuige o.a. Dr. Berrenda Fox: